www.ped.muni.cz

Menu

Doporučujeme

Sponzoři

TOPlist

PŘEDVELKOMORAVSKÉ A VELKOMORAVSKÉ OBDOBÍ

Prvním, kdo doložil slovanské osídlení Hradiště již během 8. století, byl v roce 1950 František Kalousek. Tento badatel našel při průzkumu mladohradištního pohřebiště (sonda F – sektor III) vedle jiných šperků z období velkomoravského také lité srdcovité kování, které svým vzhledem zařadil do druhé poloviny 8. století. Toto kování bylo 33 mm vysoké a 30 mm široké, se třemi v sobě vyvrtanými otvory. Je zdobené úponkou se čtyřmi kruhovými listy. Podobné analogie nacházíme v hrobech slovansko-avarských, především v okrajových oblastech avarského sídelního areálu. Například podobné nálezy v Maďarsku známe z pohřebiště Tiszafüredu. Na Slovensku nacházíme analogie například na pohřebištích v Prši, Holiarech a Štůrovu. Toto kování náleží podle B. Dostála do mladší fáze Kesthelyské kultury. Dataci vytvořil na základě analogické výzdoby na fragmentu kování opasku z mikulčického hrobu číslo 108. Tato kování s kruhovými listy jsou charakteristická pro hrobové, ale i sídlištní nálezy druhé poloviny 8. století s přežíváním do první poloviny století devátého.


Dalším dokladem osídlení v 8.století je nález z roku 1986. Jednalo se o lité bronzové kování (závlačku) ve tvaru vrtulky s plasticky zdobeným okrajem ze zahrady pana Havlíčka.


Největšího rozmachu a intenzity osídlení dosáhlo Hradiště v devátém a v první polovině desátého století. V této době byla ostrožna chráněna dvojím valem, který chránil plochu o výměře kolem 20 ha, čímž se Hradiště řadilo mezi nejrozsáhlejší hradiska u nás. Hradbou byla opatřena i místa, která byla chráněna přirozenými srázy údolí Dyje a Gránického potoka. Hradisko se stalo centrem jihozápadní Moravy, což jej předurčovalo k obchodu a výměně surovin z jednotlivých oblastí. Zánik hradiska je podle dosavadních poznatků kladen do poloviny 10. století. Na celé délce valu byly zachyceny pozůstatky po požáru. Slovanská hradba byla zničena jednorázově a násilně. Podle nezaručených zpráv o hradu Znojmo přitáhli někdy v letech 945-947 ke Znojmu Maďaři, kterým se však obyvatelé ještě ubránili. V letech 949-957 bylo celé hradisko spolu s celým krajem však Maďary zpustošeno.

Nahoru

© 2009, Archeologický výzkum Znojmo-Hraditě | Kontakt | O autorovi | Mapa stránek