www.ped.muni.cz

Menu

Doporučujeme

Sponzoři

TOPlist

24. sezona archeologických výzkumů ve Znojmě Hradišti

Sezóna roku 2009 začala různými přípravnými prácemi a drobnými zachraňovacími výzkumy v průběhu jarních měsíců. Hlavní část sezóny však začala až s příjezdem studentů na archeologickou praxi, 6.8. 2009. Díky velkému zájmu studentů nejen z PdF MU, ale i z PřF MU, studentů archeologie z Hradce Králové a Opavy jsme mohli zkoumat dvě poměrně rozsáhlé plochy. Na parcele Herich jsme po zbourání stávajícího domku prováděli záchranný výzkum před výstavbou domu nového. Další sonda byla pokračováním loňského a předloňského výzkumu velkomoravského pohřebiště na parcele manželů Šobových.

Sonda Šoba III.

Nálezy z předchozích dvou roků nás vedly k otevření další sondy v blízkosti rodinného domku manželů Šobových. Na další průzkum velkomoravského pohřebiště jsme se velmi pečlivě připravili a provedli jsme řadu kroků k zvýšení kvality výzkumu. V první řadě jsme vybudovali laboratoř, ve které jsou nálezy okamžitě po odkrytí odborně ošetřeny a posléze konzervovány. Rozšířili jsme také spolupráci s antropology z PřF MU. Ti v letošním roce kromě zkoumání kosterních pozůstatků odebírají také vzorky pro testy DNA. Od letošního roku jsme také rozšířili metody dokumentace. K jednotlivým hrobům pořizujeme kromě klasických fotografií také tzv. ortofoto a stereofoto. Ortofoto nám umožní přesně zařadit fotografii hrobu do mapy světa. Stereofoto slouží k vytváření prostorových 3D obrázků tzv. anaglyfů a plasticky znázorňuje celou zkoumanou plochu a jednotlivé hroby.

Sonda navázala na západní stranu loňského výzkumu. Rozkládala se na ploše asi 375 m2. Zatím jsme odkryli 90 hrobů, které nám přinesly řadu velmi pěkných nálezů.

Sonda Herich

Výzkum na této ploše byl značně komplikovaný kvůli zbytkům starého zbouraného domu. Nad skalním podložím se nacházela poměrně slabá kulturní vrstva dosahující mocnosti 10 - 35 cm porušovaná řadou novodobých zásahů, většinou z 19. století. Přesto se nám podařilo objevit velkomoravský dům s kamennou pecí v severozápadním rohu. I tento objekt byl však porušen. Jeho středem vedlo v severojižním směru zdivo zbouraného stavení. Dále jsme zde objevili dva sklepy novodobého stáří vysekané ve skále. Zvývající plocha byla tak silně porušena novodobými zásahy, že neposkytla žádné další závažnější informace.


Nahoru

© 2009, Archeologický výzkum Znojmo-Hraditě | Kontakt | O autorovi | Mapa stránek