www.ped.muni.cz

Menu

Doporučujeme

Sponzoři

TOPlist

23. sezona archeologických výzkumů ve Znojmě Hradišti

Sezóna roku 2008 začala již 26.června. Naše pozornost se zaměřila na průzkum v nejbližším okolí rodinného domku manželů Šobových. Pod základy jejich domu jsme totiž na podzim loňského roku objevili 20 kostrových a 8 žárových hrobů z období Velké Moravy. Tento objev nás vedl k názoru, že se na přilehlém návrší nachází dlouho hledané velkomoravské pohřebiště. Letošní výzkum nám to potvrdil.

Sonda Šoba II.

Zkoumaná plocha se nacházela na terase západně od domku manželů Šobových a přímo navazovala na plochu prozkoumanou v loňském roce. Rozloha zkoumané plochy činila asi 300 m2, čímž se zařadila mezi největší souvislé výzkumy letošního roku. Celkem bylo objeveno 90 kostrových hrobů, 4 žárové hroby a 1 objekt kruhového půdorysu.

Vzhledem k tvrdé svrchní vrstvě v důsledku stavebních úprav před připravovanou stavbou rodinného domu snížil bagr celou plochu o 30 - 40 cm. Následně byla plocha ještě snížena ručně a začištěna tak, aby se zřetelně vyrýsovaly okraje hrobových jam. Kvůli deštivému počasí byly sníženy zásypy všech hrobů o několik centimetrů, aby se v případě deště zabránilo zalití obrysů bahnem. Poté se teprve začaly vybírat jednotlivé hrobové jámy. Plocha byla snímkována i letecky.

Výzkum přinesl velmi pěkné výsledky. K nejzajímavějším nálezům patřil dvojhrob dvou dospělých jedinců. Jejich kostry byly bohužel silně zvětralé, takže nelze s jistotou určit, zda se jednalo o muže a ženu nebo o dva muže. Zachovalo se však vybavení, které tvořily sekera bradatice, dvě silně zkorodované ostruhy s ploténkou, dva nože a toulec šípů. Ani ostatní hroby nepostrádaly bohatou výbavu. Z dalších nálezů lze jmenovat například bohatou kolekci stříbrných, bronzových a zlacených náušnic čítajících desítky kusů, prsteny, náhrdelníky ze skleněných korálů doplněné lunicí, kovovými perlami a medailonem. Ze zbraní lze uvést sekery, bojové nože, kopí a šípy. Do této kategorie předmětů můžeme zařadit i ostruhy, přesky, průvlečky a nákončí. Z předmětů denní potřeby v hrobech nalézáme nože, ocilky, břitvy, rolničky, vědra a keramické nádoby. V některých hrobech se zachovaly zbytky rakve nebo výdřevy, v jiných skořábky vajíček. Na některých kovových nálezech se podařilo zachytit a pod mikroskopem rozpoznat kousky korozí fixovaného textilu. Velkým překvapením se staly nálezy zrnéček vinné révy, která dle odborníků byla již šlechtěná. Tato kolekce paleobotanických nálezů se záhy stala nejbohatší v našich zemích a dokládá na zdejším hradišti pěstování šlechtěné vinné révy již od 9. století.

Pohřebiště se zatím jeví jako velmi bohaté na nálezy. Z celkového počtu dosud prozkoumaných hrobů - 148, jich zatím pouze 22 bylo bez nálezů, což je lákavým příslibem do budoucna.


Nahoru

© 2009, Archeologický výzkum Znojmo-Hraditě | Kontakt | O autorovi | Mapa stránek