www.ped.muni.cz

Menu

Doporučujeme

Sponzoři

TOPlist

22. sezona archeologických výzkumů ve Znojmě Hradišti

Sezóna letos začala již 2.července. Naše hlavní pozornost se zaměřila na stavební parcelu Jeřábek-Kučera, na které již částečně proběhl výzkum v roce 1986. Ten zde odhalil část dvou sídlištních objektů z doby římské a také objekty z doby velkomoravské. Naskytla se tedy možnost doplnit poznatky získané tímto výzkumem a prozkoumat zbytek parcely. Tím jsme získali další velkou probádanou souvislou plochu. Jen letošní výzkum odhalil plochu přes 400m2. K tomu se ještě připojil zachraňovací výzkum na parcele Katolický, kde se připravuje stavba garáže. Zdejší plocha byla sice výrazně menší (asi 35m2), ale i ona slibovala bohaté nálezy, neboť výzkum, který v roce 1998 probíhal jen několik metrů od současné plochy, odhalil dvě krásné velkomoravské chalupy s kamennými pecemi a také s několika hroby, z nichž jeden měl opravdu bohatou výbavu.

Sonda Jeřábek-Kučera

Zkoumaná plocha se nacházela nedaleko opevněného valu ve vnitřní části velkomoravského hradiště sv. Hypolita. Celý terén se zde pozvolna svažuje jižním směrem k řece Dyji. Stejně, ale poněkud prudčeji, se svažuje i skalní podloží. To způsobilo, že v severní části sondy byla hloubka výzkumu pouze 30-40 cm, zatímco v jižní dosahovala ke 2m.

V severní, mělké a tedy i více narušené části se vyskytovala celá řada drobných často i vzájemně se překrývajících objektů. Jejich interpretace bude poměrně náročná. Za nejvýznamnější objekt v této části lze považovat obilní jámu s kosterními pozůstatky psa a dvou dravých ptáků. Jižní část plochy výzkumu, kde bylo už vzhledem k větší vrstvě hlíny možné očekávat bohatší nálezy, poskytla archeologum pravé hody. Podařilo se zde nalézt zbylé části chalup z doby římské s pěknými kusy keramiky a také krásnou sponu. I období velkomoravské zde bylo zastoupeno dvěma chalupami a dokonce jedním hrobem. Ten byl ale bohužel bez výbavy. Také zde byla jedním větším objektem se dvěma rozbitými nádobami zastoupena doba bronzová. Z vrstvy pak pocházely nálezy dvou ostruh - jedné velkomoravské s ploténkami a druhé středověké. Plocha byla i zde interpretačně velmi složitá, neboť se objekty často překrývali.

Výzkum přinesl opět velmi pěkné výsledky. Čeká nás ještě jeho interpretační propojení se starým výzkumem, což slibuje mnoho dalších zajímavých informací.

Sonda Katolický

Plocha výzkumu se nacházela v předhradí velkomoravského hradiště sv. Hypolita a na jedné z teras sklánějících se k Pivovarskému potoku. Tato část Hradiště má na rozdíl od jeho zbytku sprašové podloží. V něm se mám vyrýsovalo několik drobných objektů recentního stáří, ale také jedna téměř celá velkomoravská chalupa s kamennou pecí. Chalupa s dusanou podlahou kromě pece obsahovala tři přesleny, ale jen poměrně malé množství střepů. Zároveň byla porušená menším mladohradištním objektem, jehož stáří potvrdilo několik velmi pěkných střepů. Nedaleko od vchodu do chalupy jsme nalezli pozůstatky venkovního ohniště.I tento menší výzkum byl tedy zajímavý a přínosný.


Nahoru

© 2009, Archeologický výzkum Znojmo-Hraditě | Kontakt | O autorovi | Mapa stránek