www.ped.muni.cz

Menu

Doporučujeme

Sponzoři

TOPlist

Záchraňovací výzkum před výstavbou nové budovy Charity ve Znojmě - Hradišti

Záchraňovací výzkum začal 11. 7. 2006. Zkoumaná plocha se nacházela v centru opevněného předhradí velkomoravského hradiště sv. Hypolita, což samo o sobě slibovalo bohaté nálezy. Také možnost zkoumat poměrně velkou souvislou plochu (450 m2) byla velmi lákavá. S těmito myšlenkami zahájili archeologové ve Znojmě - Hradišti svoji práci.

Hlinitá vrstva nad podložím (asi 20 - 50 cm) nejevila známky po žádném výraznějším rozvrstvení až na 8 cm mocmou žlutavější vrstvu v jihozápadním rohu výzkumu. Ta vznikla asi v 60. letech 20. století, kdy se provádělo vyrovnání a další úpravy zdejší školní zahrady. Zkoumanou plochu naštěstí nijak nepoškodila. Plochu však narušily tři kanalizační rýhy a jedna rýha pro uložení plynu, které z velké části zničily řadu hodnotných nálezů. Přesto lze hovořit o na Hradiště nezvykle zachovalé ploše. Důvodem bylo, že od vrcholného středověku do 30. let 20. století zde bylo pole, poté sloužilo místo jako školní zahrada a konečně do nedávné doby jako hřiště.

Archeologická práce byla proto značně náročná a vyžadovala maximální pečlivost již od úrovně těsně pod travnatým drnem. Díky použití detektoru kovů nemohly badatelům uniknout žádné kovové předměty ani v nadložní vrstvě. S pomocí tohoto přístroje dokázali archeologové včas reagovat na vzácná železná kování i např. na zlomek prstenu či další velmi drobné předměty.

Po pečlivé práci odkryli badatelé tvrdé skalní podloží, ve kterém se rýsovalo celkem 56 objektů převážně velkomoravského nebo mladohradištního stáří. Pouze jeden objekt pocházel z mladší doby bronzové a dvě malé jámy byly recentního stáří. Nejvýrazněji se rýsovalo osídlení velkomoravské, které bylo soustředěné do několika celků. Byly zachyceny polozemnice, hospodářské a výrobní stavby i hroby. Na velkomoravské osídlení navázalo mladohradištní, které prezentovalo několik řad malých pravidelných zahloubení, patrně pozůstatků po kulových jamkách velké nadzemní stavby. K nejvzácnějším nálezům patří kolekce pěti kusů železných kování řemenů koňského postroje. Kolem jedné z usedlostí byla rovněž zachycena a prošetřena rozptýlená skupina pěti dětských kostrových hrobů. Z nich dva měly typickou velkomoravskou výbavu - nádobka, náušnice, prsten, korálky, vědro.

Zachraňovací výzkum tak přinesl velmi pěkné výsledky, potvrdil význam lokality a odůvodněnost stavební uzávěry.


Nahoru

© 2009, Archeologický výzkum Znojmo-Hraditě | Kontakt | O autorovi | Mapa stránek