www.ped.muni.cz

Menu

Doporučujeme

Sponzoři

TOPlist

Jubilejní 20. sezóna výzkumů ve Znojmě - Hradišti

11. 7. 2005 začala pro doc. B. Klímu již 20. sezóna výzkumů na Hradišti. Společně se studenty Pedagogické fakulty MU, několika učiteli, ale i se studenty a absolventy jiných oborů se s chutí vrhl do práce. A nebylo toho letos málo. Kromě dokončení výzkumu v areálu bývalého statku na nás čekalo ještě několik záchranných sond.

V sondě Pařez jsme zachytili příkop, který v době středohradištní chránil vnitřní hrad. Jeho důkladnější prozkoumání jsme však museli odložit až na příští rok, neboť sondu je třeba nejprve rozšířit. Ve velké sondě v areálu bývalého statku jsme zachytili několik velkomoravských objektu s bohatou keramickou výbavou. V jednom z nich jsme také nalezli hrob dítěte. V této sondě byl také objeven pravěký objekt se zcela neporušenou nádobou, která pochází z doby bronzové. Také v sondě Pokorný jsme našli zajímavé nálezy, bohužel však pouze ve vrstvě. Objekty zde byly pouze málé. Sonda Vybíral nás přesunula do jiného období. Byl zde objeven germánský žarový hrob. Pouze sonda Vojtěch nám nepřinesla žádné objevy. Až na skalní podloží byly jen novodobé navážky.

Letní sezona skončila 19. 8. 2005, když se studenti a další výzkumníci rozjeli do svých domovů. Zůstala zde však ještě řada práce s dočištěním a uložením nálezů, kterou jako každou sezónu budou ještě zájemci dokončovat o víkendech. Nálezy, které jsme letos učinili, nám opět pouze potvrdily význam Hradiště jako mocenského centra jihozápadu Velké Moravy.


Nahoru

© 2009, Archeologický výzkum Znojmo-Hraditě | Kontakt | O autorovi | Mapa stránek