www.ped.muni.cz

Menu

Doporučujeme

Sponzoři

TOPlist

DOBA ŘÍMSKÁ A DOBA STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ

Z tohoto období je na Hradišti několik zajímavých objevů. Jedním z nich je nález domu s doby stěhování národů na pozemku pana Kučery. Jednalo se o mělce zahloubený dům s jílovou podlahou. Po linii stěn bylo nalezeno několik kůlových jam, které tvořili vlastní kostru domu. Z nálezů bylo patrné, že se jedná o objekt zařaditelný do tohoto období. Mezi nálezy měla největší zastoupení keramika. Jednalo se o klasickou šedou keramiku i keramiku hrubší. Dalšími nálezy bylo několik železných předmětů.

Prvním, kdo na Hradišti objevil pozůstatky doby stěhování národů, byl Jaroslav Palliardi, který v prostoru panské barokní sýpky objevil 5 žárových hrobů. S tímto pohřebištěm souvisí ještě pozdější nálezy dalších dvou žárových hrobů učiněné později v nové etapě výzkumů. Přesněji první ze dvou hrobů byl nalezen v roce 1990 při záchranném výzkumu v rýze na plyn. Byla vyzvednuta neúplná popelnice, ve které byl nalezen zbytek kostěného hřebenu a části spony. Druhý hrob byl objeven Evou Smejkalovou v roce 2005 v sondě Vybíral. Tato sonda se nacházela nedaleko míst původních Palliardiho nálezů. Jednalo se o hrubý dvojkónický hrnec, který typologicky odpovídal nálezům z roku 1890. Tento žárový hrob však byl bez milodarů.

Dalšími nálezy z tohoto období jsou pak drobné nálezy z vrstev, většinou se jedná o keramiku.


Bc. Josef Kováčik

Nahoru

© 2009, Archeologický výzkum Znojmo-Hraditě | Kontakt | O autorovi | Mapa stránek