www.ped.muni.cz

Menu

Doporučujeme

Sponzoři

TOPlist

Objev velkomoravského pohřebiště

V říjnu 2007 byl docent Bohuslav Klíma povolán k hloubení základů nového rodinného domku na pozemku manželů Šobových. Tento pozemek leží západně od opevněného předhradí velkomoravského Hradiště sv. Hypolita. Je tedy už mimo stavební uzávěru. Přesto se pozvání archeologa ukázalo být správným krokem. Jen v základových rýhách se objevilo asi sedm kostrových hrobů. Docent Klíma hned povolal svoje spolupracovníky (studenty a absolventy PdF MU, z nichž někteří také studují archeologii na FF MU) a pustili se do práce. V průběhu asi tří týdnů (spíše víkendů) a přes nepřízeň počasí se jim podařilo odkrýt a vyzvednout 20 kostrových a 8 žárových hrobů. Hroby obsahovaly bohatý velkomoravský inventář. Bylo objeveno několik neporušených nádob, zbytky dvou věder, sekera bradatice, náušnice, několik nožů a kování.

Vše je teď třeba vyhodnotit, nálezy ošetřit a zakonzervovat. Přesto se dá už teď s jistotou říci, že jde jen o malou část rozsáhlého pohřebiště, které hledal už profesor Kalousek a po něm celých 22 let docent Klíma. Tomu se tak konečně splnil jeho velký sen. Cíl výzkumů pro příští léta je tedy již určen.


Nahoru

© 2009, Archeologický výzkum Znojmo-Hraditě | Kontakt | O autorovi | Mapa stránek