www.ped.muni.cz

Menu

Doporučujeme

Sponzoři

TOPlist

Doc. Ph.Dr. Bohuslav Klíma, CSc.

Životopis:

narozen - 3.5.1950

1968 – 1973 – studium na katedře prehistorie FF MU

1972 – 1973 – archeolog historik v Oblastním muzeu JV Moravy ve Zlíně;

1973 – 1979 – asistent a odborný asistent katedry historie PdF MU v Brně;

1976 – titul PhDr. (FF MU v Brně, katedra prehistorie) doktorská disertace: "Stavební kování velkomoravské architektury"

1979 – 1993 – vědecký a samostatný vědecký pracovník Archeologického ústavu AV ČR v Brně (archeologické výzkumy v Mikulčicích a Znojmě - Hradiště sv. Hypolita a znojemský hrad s rotundou sv. Kateřiny);

1986 – titul CSc. (AÚ AV ČR Brno) kandidátská disertace: "Kovářské řemeslo velkomoravských Mikulčic"

1993 – 1996 - odborný asistent a docent katedry historie PdF MU v Brně (archeologický výzkum ve Znojmě - Hradišti sv. Hypolita);

1996 – Doc. (PdF MU Brno) habilitační práce: "Znojemská rotunda ve světle nových výzkumů"

1996 - 2000 - vedoucí katedry historie PdF MU v Brně

2000 - docent katedry historie PdF MU v Brně

Vedoucí výzkumu doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. na WikipediiB. Klíma na svém prvním samostatném archeologickém výzkumu

Nahoru

© 2009, Archeologický výzkum Znojmo-Hraditě | Kontakt | O autorovi | Mapa stránek